Mijn missie

Mijn missie en verlangen is het moois in anderen en de wereld te zien en (h)erkennen en dit continu blijven voeden met moois. In mijn privéleven om vrienden, familie en anderen te helpen groeien en in mijn werk om samen zoveel als mogelijk te betekenen voor een samenleving waarin iedereen naar zijn of haar mogelijkheden kan genieten van het leven.

Verbonden aan Tragel Zorg

Tragel Zorg biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking met als doel een goed leven. Samen met collega’s, cliënten en omgeving adviseer en ondersteun ik als beleidsfunctionaris Kwaliteit bij de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van kwalitatief en veilig zorgbeleid. Ik probeer anderen uit te dagen en vraag hen mij uit te dagen om niet alleen te zeggen vraaggestuurd te werken, maar dit ook in ons dagelijkse gedrag te laten zien.

En daarnaast..

Naast mijn verbondenheid aan Tragel Zorg creëer ik ruimte om mezelf te blijven ontwikkelen en ook buiten Tragel te werken aan een zo zelfstandig mogelijk leven van (kwetsbare) burgers. Hierbij kun je denken aan:

  • Project- en procesbegeleiding in innovatieve zorg- en welzijnsprogramma’s. Zie bijvoorbeeld Stichting Goedleven.
  • Coachen van medewerkers om op hun eigen krachtige manier aan de slag te gaan voor en met klanten. Zie bijvoorbeeld IKwerktvoorjou.